Měření zraku

Každý člověk je originál, každý člověk je jiný. Proto přistupujeme ke každému z vás s empatií a úctou. Každému z vás věnujeme tolik času, kolik potřebuje k tomu, aby svět kolem sebe viděl co nejlépe. Naše refrakce věnuje, mimo standandní korekci myopie, hypermetropie a astigmatismu, velkou pozornost korekci opomíjené diplopie a binokulárního vidění.